Ga naar de inhoud

Leefmilieu

Onschadelijkheid, ecologisch ontwerp en recyclage

Nu er steeds meer aandacht is voor het milieu, zijn realisaties in EPS, EPP en EPE in meerdere opzichten een verstandige keuze :

  • Geen gebruik van CFK’s of HCFK’s of toxische producten ;
  • Bewaring en bescherming van de natuurlijke hulpbronnen (98% lucht voor slechts 2% grondstof) ;
  • Minder CO2-uitstoot dankzij de lichtheid en de isolerende eigenschappen ;
  • Garantie van een maximale recyclage ;
  • Voor de transformatie en het gieten is slechts een kleine hoeveelheid energie (waterdamp) nodig en er is geen afval (er is drie keer minder water nodig dan voor de vervaardiging van dezelfde verpakking in karton).

Het studiebureau van X-Pack ziet er ook op toe dat de producten die worden gerealiseerd zo duurzaam en herbruikbaar mogelijk zijn.

98% lucht, slechts 2% grondstof

De producten van EPS en EPP bestaan vaak voor 98% uit lucht (voor een dichtheid van 20 kg/m³). Dat betekent een enorme besparing van grondstoffen vergeleken met de meeste gebruikte producten. Op die manier worden de natuurlijke hulpbronnen beschermd.

Energiebesparing

EPS en EPP maken een rationeel energiegebruik mogelijk :

  • Dankzij hun sterk isolerende eigenschappen worden er met EPS en EPP minder niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen (energie) gebruikt.
  • De extreem lichte verpakkingen en onderdelen van EPS en EPP zorgen voor een lager brandstofverbruik tijdens het transport of gebruik ervan (8 maal lichter dan karton).

100% recyclage

Verpakkingsafval (en ander afval) van geëxpandeerde producten (EPS, EPP enz.) wordt verzameld in sorteercentra en via industriële kanalen. Ze worden gerecycleerd door gespecialiseerde instellingen om te worden geüpcycled in de vorm van gebroken of verdichte producten waarmee andere, nieuwe onderdelen kunnen worden gemaakt. Vervuild afval kan dan weer te gelde worden gemaakt bij de productie van energie door verbranding.

X-Pack engageert zich !

Om de verschillende economische spelers te begeleiden bij de recyclage van EPS, stelt X-Pack een inzamel- en recyclagedienst voor.

Dankzij deze inzameling kan schoon EPS, ongeacht of het al dan niet door X-Pack in de handel werd gebracht, worden gerecupereerd om het te introduceren in een keten van verantwoorde, betrouwbare inzameling en recyclage, waarbij de traceerbaarheid van de materialen wordt gegarandeerd. Deze dienst getuigt van het engagement van X-Pack voor het milieu en de wil van het bedrijf om zijn klanten daarbij te begeleiden.

Concreet biedt X-Pack bedrijven tegen betaling inzamelzakken aan waarin telkens een kubieke meter EPS past. De bedrijven mogen ze uitsluitend vullen met schoon geëxpandeerd polystyreen. Als de zakken vol zijn, kunnen de bedrijven ze terugbrengen, waarna X-Pack ze naar gemachtigde recyclagesites brengt.

X-Pack zet zich in voor de nul afval de strijd tegen de vervuiling van de oceanen.

EPS en EPP spelen slechts een ondergeschikte rol in de vervuiling van de oceanen, maar we doen ons best om het het toevallige verlies van plastic korrels in het milieu te verminderen wanneer ze in fabrieken worden verwerkt om onze natuur en kustlijn schoon te houden.

Wilt u meer informatie ?